Renkli Doppler-Ultrason/ Dört Boyut-Ailelere Bigi

Genetik Testler – Ailelere Bilgi
Eylül 29, 2014
Gebelikte Ultrasonografi – Ailelere Bilgi
Eylül 29, 2014
Renkli Doppler-Ultrason/ Dört Boyut-Ailelere Bigi
Ülkemizde kısmen de yanlış olarak, gebeliğin 11-14 veya 15-21 haftaları arasında özellikle Down Sendromu, diğer kromozom anormalliklerini ve doğumsal sorunları erken tanıma amacı ile ultrasonografi yardımı ile yapılan tarama testleri yukarıdaki başlıklarla anılmaktadırlar. Bu testler kesin tanıdan ziyade riskli gebeleri ortaya çıkartırlar.
Renkli Doppler : Bebek ve annedeki kan dolaşımı sorunlarının erken tanınması ve gerekli önlemlerin erken alınmasını sağlar.
Üç-dört boyutlu ultrasonografi: Genellikle fetusun yüzünün ve diğer organlarının renklendirilmiş şekilde3Dgörüntülenmesini sağlayan, renkli fotoğrafa
benzeyen, bilimsel kullanıma yaygın
olarak geçmemiş, biraz da estetik ve ticari amaçla kullanılan yöntemdir. Gereksiz yere birden fazla yapılmasının yararı veya zararı henüz bilinmemektedir.
Renkli ultrasonografi: Sadece cihazın özelliğini gösterir, bu şekilde bir tarama yöntemi yoktur, halk ve hekimler tarafından yanlış bir terim olarak kullanılmaktadır.
Ayrıntılı ultrasonografi: Bazı ülkelerde 2. düzey ultrasonografiveya anomali taraması olarak da adlandırılan fetus organlarının belirli bir gebelik haftasında normal gelişimlerini sürdürüp sürdürmediğinin anlaşılabilmesi için eğitimli uzmanlar tarafından yapılan bu inceleme tekniğidir. Genellikle renkli Doppler incelemesi ile birlikte uygulanır. Kullanılan cihazların hemen hepsi renkli ultrasonografi cihazlarıdır.
Bu konudaki daha ayrıntılı bilgiyi bir sonraki “Gebelikte Ultrasonografi – Ailelere Bilgi” bölümünde bulabilirsiniz.