Menopoz

Eylül 29, 2014

Menopoz Nedir ?

Menopoz nedir? Doğurganlık yeteneğinin kaybolduğu 48 – 55 yaş arası döneme “Menopoz” adı verilir. Menopoz’un kelime anlamı ise ” Son Adet ” tir. Bir kadına menopozda […]
Eylül 29, 2014

Menopoz

Menopoz Menopoz adetlerin kesilmesi olarak adlandırılır. Perimenopoz menopozdan hemen önceki ve sonraki döneme verilen addır. Klimakteryum ise üreme çağından menopoz sonrasına kadar olan dönemi içerir. Ortalama […]
Eylül 29, 2014

Erken Menopoz

ERKEN MENOPOZ Bir kadında adet kanamalarının 35 yaşından önce kesilmesine erken menopoz adı verilmektedir. Günümüzde halk arasında erken menopozun daha sık görüldüğü iddia edilse de bu […]
Eylül 29, 2014

Menopoz Ve Yaşam Tarzı

Menopoz ve Yaşam Tarzı Yaşam kalitesinden kast ettiğimiz şey; herkesin yaşacağı bu dönemi en az zararla, topluma katılarak, aile bireyleriyle çatışmaları en aza indirmek ve beden […]
Eylül 29, 2014

Menopozda Tedavi Seçenekleri

MENOPOZDA TEDAVİ SEÇENEKLERİ Doğal bir süreç olan menopozda tedavi, şikâyetleri önlemeye yöneliktir. Düzenli egzersiz ve kalsiyum takviyesi menopoz sonrasında çok önemlidir. Yıllık kontrolleri, mamografiyi ve jinekolojik […]
Eylül 29, 2014

Menopozda Alternatif Tedaviler

MENAPOZDA ALTERNATİF TEDAVİLER Menopoz bir kadının kalıcı olarak adetten kesilmesi ve yumurtalık fonksiyonlarının (hem üreme hem de östrojen yapımı) sona ermesi ile karakterize bir durumdur. Ülkemizde […]